Vai patiešām mizgrauži apdraud Latvijas un Ķīnas eksporta attiecības?

Jau ziņots, ka Latvija kopš gada sākuma saņem arvien vairāk notifikāciju par koksnes kravās atrastiem egļu astoņzobu mizgraužiem, ko konstatējusi Ķīnas muitas pārvalde. Uz augusta beigām tādas jau tuvojas simtam par astoņu uzņēmumu piegādēm, kas Latvijas pusē vieš satraukumu.

Uz Latvijas Valsts Augu Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) sūtītājiem papildjautājumiem par to, kādā attīstības stadijā ir atrastie kaitēkļi, kā arī lūgumu precizēt koksnē nepieļaujamo organismu sarakstu, Ķīnas puse līdz šim nav atbildējusi.

Kokmateriālu eksportētāji atzīst, ka mizgrauzis ir mūžsena un zināma problēma, turklāt ne tikai Latvijas, bet arī daudzu citu Eiropas valstu koksnē, tostarp no Vācijas, Frnacijas, Čehijas u.c., kas eksportē kokmateriālus uz Ķīnu. Tāpēc pirms kravu nosūtīšanas 1) tiek veikta fumigācija jeb apstrāde ar kaitēkļus iznīcinošu gāzi, kā arī 2) VAAD inspektoru pārbaudes, lai izsniegtu fitosanitāro sertifikātu, kas atļauj eksportu. Par šīm pārbaudēm uzņēmumi maksā un paļaujas uz  inspektoru profesionalitāti, turklāt visi atzīst, ka inspektori godprātīgi veic pārbaudes – tas ir visu iesaistīto pušu interesēs. Līdz vasaras beigām pārbaudes veiktas 177697 m3 koksnei uz Ķīnu, no 420 pārbaudēm 19 gadījumos pieteiktais egļu apaļkoka apjoms uz Ķīnu ticis noraidīts.

Tiek pieļauts, ka Latvijā atļautais kaitēkļu iznīcināšanas līdzekļis – fosfīna gāze –, iespējams nav efektīvākā. Fosfīns ir darbīga viela, kas izdalās, kad līdzekļa tablete (magnija fosfīds vai alumīnija fosfīds) mitrā gaisā sadalās. Nākotnē varētu rosināt atļauju efektīvāku vielu izmantošanai, piemēram, sulfurilflurīda lieotšanai, kas starptautiski ir apstiprināts un iekļauts standartā par koksnes iepakojuma apstrādi (ISPM15). To jau izmanto vairākas pasaules valstis, tostarp Polijā. Tā ir gāze balonos, iespējams, dārgāka un neērtāk lietojama.

Taču vienlaikus koksnes eksportētāji atzīst, ka ar kravas saņēmēju var vienoties par atkārtotu fumigāciju, paredzot tam izdevumus, ja nepieciešams, un Ķīnas pusei krava nav jāsūta atpakaļ – tāda ir arī līdzšinējā prakse. Jo ar fumigāciju iespējams iznīdēt tikai attīstījušos kukaiņus, nevis citās attīstības stadijās esošos, kas kravas vešanas laikā nobriest.

 

Ko meklē VAAD inspektors?

VAAD inspektors inspektors pārbaudes laikā pārliecinās par pieteiktā apjoma atbilstību faktiskajam, pārbauda materiāla izcelsmi, veic fizisku pārbaudi, kuras laikā ievāc kukaiņu paraugus un nogādā tos Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā.

Par karantīnas organismiem tiek uzskatītas tādas kaitīgo organismu sugas, kas nav sastopamas kādā no Ķīnas apgabaliem un kas ierakstīti karantīnas organismu sarakstā. Šis saraksts var tik papildināts un labots.

Kaitēkļi, ko meklē pārbaudēs

Ips ģints mizgrauži; saimniekaugi: skujkoki; pie mums parasti, Ķīnā – karantīnas organismi: Ips amitinus; Ips cembrae; Ips duplicatus; Ips sexdentatus; Ips typographus (jeb egļu astoņzobu mizgrauzis)

Acleris variana (kode), saimniekaugi: skujkoki

Monochamusģints kokgrauži; sastopami Eiropā, skujkokos

Pissodes ģintsvabloes, skujkokos

Agrius anxius; bērzos

Saperda candida, lapukokos

Sinoxylon, lapukokos

Papillia japonica, lapukokos

Agrilus biguttatus, ozolos, bieži sastopams un pierasts Eiropā

Agrilus planipennis, ošos

 

Ja pārbaudes laikā noņemtajā paraugā laboratorija konstatē, teiksim, dzīvus Ips typographus, un to apliecina laboratorijas izsniegts testēšanas pārskats, sūtīšanai uz Ķīnu materiālu nesertificē. Ja kontroles pieteikumā bez Ķīnas ir arī citas saņēmējvalstis, kurās nav prasību par Ips typographus –uz šīm valstīm sertificē.

No nesenās vēstures…

Tomēr novērojumi liecina, ka notifikācijas sāka parādīties pēc tam, kad Lietuvā tik nolemts atļaut atvērt Taivānas pārstāvniecību (2021. gada nogalē) pretēji Ķīnas vienotas valsts politikai, kas noliedz  Taivānas valstiskas neatkarības centienus, kā dēļ līdzīgas pārstāvniecības citviet pasaulē nes Taipejas (pilsētas) vārdu. Domstarpību rezultātā Lietuvas uzņēmumi, kas sadarbojās ar Ķīnu, bija spiesti eksportu pārtraukt vai  meklēja citus eksporta ceļus.

Pēc VAAD datiem, 2023.gadā uz Ķīnu eksportēti 177697 m3 koksnes (apaļkoki 99646 m3, zāģmateriāli 78051 m3), un to veikuši kopā 24 uzņēmumi.

 

 

 

Sagatavots: abctimber.com sadarbībā ar VAAD, izmantoti VAAD, EPPO Global Database un Wikipedia attēli 

 

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.