Kvalitātes standarti

Slēdzot darījumu, svarīgi, lai Jūs un darījumu Jūsu partneris runā par vienu un to pašu – lai tā kokmateriālu kvalitāte, ko Jūs piedāvājat, atbilstu pircēja izpratnei par kvalitāti, ko viņš sagaida un par ko gatavojas maksāt!

Par vienādu cenu var nopirkt labāku un sliktāku materiālu. Gadās, ka “labs” dēlis vienam, būs cita “labuma” otram, tāpēc svarīgi iepriekš vienoties par konkrētiem parametriem, raksturojumu, īpašībām.

Kvalitātes standartus var atrunāt līgumā, taču ātrāk un ērtāk būs izmantot jau gatavos standartus, uz kuriem atsaukties, lai novērtētu pirkumu vai izteiktu iebildumus (vai varbūt paslavētu?).

Izvēlies, pēc kādiem kvalitātes standartiem slēgsiet darījumu, lai izvairītos no domstarpībām nākotnē!

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.