Somijā šā gada pirmajā pusē trešdaļa importētās koksnes nāk no Latvijas

Somijas mežrūpniecības produkcijas eksporta vērtība šā gada janvārī-maijā sasniedza 5,30 miljardus eiro. No eksporta vērtības 26% veidoja kartons, mazāk nekā ceturtā daļa bija celuloze un 21% papīrs. Skujkoku zāģmateriālu īpatsvars bija 15% un saplākšņa 5%. Skujkoku zāģmateriālu eksporta cena maijā bija 242 eiro par kubikmetru. Cena, salīdzinot ar gada sākumu, turpināja nedaudz pieaugt, bet reālajā izteiksmē bija par 18% zemāka nekā iepriekšējā gada vidējā cena. Saplākšņa eksporta cena maijā bija 766 eiro par kubikmetru un pieauga no iepriekšējā gada vidējās mēneša cenas par 5%.

2023. gada maijā vien Somijas mežrūpniecības produkcijas eksporta vērtība sasniedza 1,09 miljardus eiro, kas reālajā izteiksmē bija par 7% mazāka nekā 2022. gada mēneša vidējā eksporta vērtība. Koksnes imports bija par 5% lielāks nekā vidēji iepriekšējā gadā, 0,48 miljoni kubikmetru. No importētās koksnes maijā 62% bija papīrmalka un 23% šķelda. Baļķu īpatsvars bija 1%, bet kurināmā – desmitā daļa. Atlikušos 5% veidoja koksnes blakusprodukti. Priedes un egles papīrmalkas importa cenas maijā bija ap 70 eiro par kubikmetru un reālajā izteiksmē nedaudz pieauga salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Bērza papīrmalkas cena saglabājās 77 eiro par kubikmetru. Šķeldas importa cena salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi samazinājās gandrīz par desmitdaļu līdz 78 eiro par kubikmetru, bet pieauga joprojām par desmito daļu no iepriekšējā gada vidējās cenas.

Janvārī-aprīlī koksnes imports sasniedzis 2,54 miljonus kubikmetru. 35% no importētās koksnes ir no Igaunijas. Latvijas īpatsvars bija 31%, bet Zviedrijas – 24%.

Avots: GWMI

Foto: Photo by Lauri Poldre, pexels.com

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.