Ķīnas saplākšņa nozarei ir lejupslīdes tendence 2023. gada pirmajā pusē  

Ķīnas saplākšņa un kokšķiedru plātņu rūpniecībā 2023. gada pirmajā pusē bija vērojams gan uzņēmumu skaita, gan kopējās ražošanas jaudas kritums.

Līdz 2023. gada jūnija beigām visā valstī ir vairāk nekā 9800 saplākšņa ražotāju 28 provincēs un pašvaldībās, kas ir par gandrīz 1000 mazāk nekā 2022. gada beigās. Kopējā ražošanas jauda bijusi aptuveni 205 miljoni kubikmetru gadā, kas līdz ar gada beigu samazinājumu varētu būt kritusies par 1,4%.

2023. gada sākumā valstī izbūvētas un nodotas ekspluatācijā 2 kokšķiedru plātņu ražošanas līnijas ar papildu ražošanas jaudu 360 000 kubikmetru gadā. Jūnija beigās valstī reģistrēti koumā 287 kokšķiedru plātņu ražotāji ar 321 kokšķiedru plātņu ražošanas līnijām 23 provincēs, ar kopējo ražošanas jaudu 46,93 miljoni kubikmetru gadā.

Taču uzņēmumu skaitam un ražošanas līnijām līdz kopējo ražošanas jaudu turpinās tencence samazināties.

Tajā pašā laikā 2023. gada pirmajā pusē visā valstī izbūvētas un tiks nodotas ekspluatācijā 14 skaidu plātņu ražošanas līnijas (tostarp 6 nepārtrauktas plakanās presēšanas līnijas), ar jaunu ražošanas jaudu 2,91 miljons kubikmetru gadā. Dati jūnija beigās liecina, ka valstī kopumā ir 290 skaidu plātņu ražošanas uzņēmumi ar 306 skaidu plātņu ražošanas līnijām 22 provincēs un reģionos ar kopējo ražošanas jaudu 43,75 miljoni kubikmetru gadā un neto pieaugumu par 2,27 miljoniem kubikmetru gadā.

Arī kokskaidu plātņu rūpniecībā ir vērojams turpmāks uzņēmumu un ražošanas līniju skaita samazinājums, bet kopējā ražošanas jauda turpina pieaugt. Valstī vēl tiek būvētas 53 skaidu plātņu ražošanas līnijas ar kopējo ražošanas jaudu 17,64 miljoni kubikmetru gadā, un pieaug investīciju pārkaršanas risks skaidu plātņu nozarē.

 

Avots: GWMI

Foto: Photo by cottonbro studio; pexels.com

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.