Ķīnai jaunas fitosanitārās prasības skujkoku baļķu importam

Ķīnas muitas administrācija ir izlaidusi jaunas fitosanitārās prasības skujkoku (priežu, egļu) baļķiem un zāģmateriāliem no 7 valstīm (ASV, Kanādas, Japānas, Dienvidkorejas, Meksikas, Portugāles un Spānijas), kurās ir sastopama priežu nematode (jeb mizgrauzis). Jaunie noteikumi attiecas uz priedes baļķu un zāģmateriālu pārbaudi un apstrādi pirms eksporta uz Ķīnu. Jaunās vadlīnijas arī ierobežo ostas, kurās Ķīnā var ievest priedes baļķus un zāģmateriālus no uzskaitītajām valstīm. Jaunās vadlīnijas stāsies spēkā 2022. gada 1. februārī.

Arī citu valstu skujkoku kravām Ķīnas muitā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Nosūtot kravas uz Ķīnu, ir paaugstināts risks ciest zaudējumus.

Vairāk informācijas (angliski) šeit .

Avots: fordaq.com ;globalwoodmarketsinfo.com

Foto: Wikipedia

 

 

 

 

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.