Ķīna negaida kokmateriālus ar mizgraužiem un citiem kaitēkļiem 

Mizgraužu un citu kaitēkļu klātesamība uz Ķīnu importētajos kokmateriālos draud ar tirdzniecības apturēšanu. Ķīna atsākusi Austrālijas kokmateriālu importu, kas bija apturēta 2020. gada beigās pēc tam, kad no vairākām Austrālijas ostām ievestajos kokmateriālos Ķīnā tika konstatēti kaitēkļi. Latvija ir brīdināta par līdzīgu problēmu.

Dati liecina, ka 2022. gadā Austrālijas kokmateriālu eksports uz Ķīnu sasniedzis tikai 42,32 miljonu RMB, kurpretī pirms aizlieguma ieviešanas 2019. gadā tie bijuši 4,13 miljardi RMB. Cenšoties atgriezties Ķīnas tirgū, Austrālijas amatpersonas iesniedza Ķīnai lūgumrakstu par tirdzniecības atsākšanu un iesniedza Ķīnas muitas iestādēm pierādījumus par pesticīdu izsmidzināšanu uz apaļkokiem. Taču Ķīna neatbildēja līdz pat šim, 2023. gadam.

2023. gada martā Ķīnas muita nosūtīja Austrālijas lauksaimniecības amatpersonām sarakstu ar tehniskajiem noteikumiem, kas jāievēro, lai atsāktu kokmateriālu importu. Maijā Austrālijas tirdzniecības ministrs Stīvens Farels ieradās Pekinā trīs dienu vizītē, un abas puses vienojās atsākt tirdzniecību. Maijā Ķīna paziņoja par kokmateriālu importa atsākšanu no Austrālijas.

Arī Latvija ir brīdināta par līdzīgu problēmu un mizgraužu vai citu kaitēkļu skartiem kokmateriāliem piegādēs uz Ķīnu. Latvijas Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departaments 2023. gada janvārī no Ķīnas Vispārējās muitas administrācijas (General Administration of Customs of P. R. China) bija saņēmis 58 notifikācijas jeb paziņojumus par fitosanitāro noteikumu pārkāpumiem kokmateriālu (apaļkoku) kravās no Latvijas.

Paziņojumos minētais pārkāpums ir kravās konstatēts egļu astoņzobu mizgrauzis Ips typographus, atsevišķos gadījumos – citi mizas kaitēkļi (Ips sexdentatus, Tetropium, Cerambycidae).

Konstatējot lielu skaitu šādu pārkāpumu importa kravās no kādas valsts, Ķīnai tas var kalpot par iemeslu aizliegt importēt attiecīgo produktu. Tādēļ Latvijas atbildīgais dienests cenšas apzināt trūkumus un uzlabot fitosanitāro sertifikātu izsniegšanas sistēmu, lai kravas atbilstu Ķīnas fitosanitārajām prasībām. Viena no prasībām sertifikāta saņemšanai ir apliecinājums par visas piegādē paredzētās koksnes izcelsmi.

 

 

Avoti: fordaq ; Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests 

Foto: abctimber.com 

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.