Kanāda piedzīvo ievērojamu iedzīvotāju skaita pieaugumu; ieceļotājiem vajadzīgi mājokļi un pakalpojumi

Kanāda, kas šogad piedzīvojusi ievērojamu iedzīvotāju skaita pieaugumu, sāk pārskatīt savu imigrācijas politiku. Ieceļotājiem līdz šim mājokļi, veselības aprūpe un pakalpojumi bija nodrošināti. Taču, visticamāk, ņemot vērā situāciju pasaulē, 12 mēnešu laikā līdz 2023. gada 1. jūlijam populācija pieaugusi par 2,9%, pārsniedzot 40 miljonus cilvēku.

Kanādas valdībai šis ir izaicinājums – tuvāko gadu laikā jācenšas nodrošināt ar mājokļiem ap 500 000 pastāvīgo iedzīvotāju, vienlaikus risinot arī tādus jautājumus kā mājokļu krīze un dzīves izmaksu pieaugums.

Pašreizējā gadā Kanādas mērķis ir uzņemt 465 000 jaunu iedzīvotāju.

Imigrācijas stratēģijas atjauninājumi jeb uzlabojumi skar starptautisko studentu atļauju piešķiršanas procesa paātrināšanu iestādēm, kas piedāvā labākus mājokļus, pakalpojumus un atbalstu.

Kanāda ir plaša un resursiem bagāta valsts ar lielām mežu platībām un nodarbinātības iespējām, ko, saprotams, izmanto daudzi labākas dzīves meklētāji pasaulē.

Tajā pāšā laikā ekonomikā Kanādas šovasar saskārusies ar lēnu izaugsmi, un pastāv bažas par iespējamu vieglu recesiju gada trešajā ceturksnī. Šis palēninājums ir saistīts ar centrālās bankas 10 procentu likmju paaugstinājumiem pēdējā gada laikā. Turklāt jūlija IKP tika koriģēts, norādot uz nelielu negatīvu pieaugumu sākotnēji ziņotā līdzenā pieauguma vietā.

Tādi faktori kā augstākas procentu likmes, inflācija, mežu ugunsgrēki un sausuma apstākļi negatīvi ietekmēja ekonomikas izaugsmi augustā.

Prognozētā izaugsmes samazināšanās trešajā ceturksnī ir ievērojami zemāka nekā Kanādas Bankas nesenā prognoze. Sākotnēji tika prognozēts 0.8% pieaugums, kas ir mazāks nekā jūlijā prognozētais 1.5%.

Ņemot vērā šos ekonomiskos izaicinājumus, finanšu tirgi sagaida, ka centrālā banka, visticamāk, saglabās pašreizējās procentu likmes nākamajā politikas paziņojumā decembrī.

 

Sagatavots pēc Timber Exchange marketinga datiem

Foto: ConfinedRiley, pexels

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.