28.06.23 stājas spēkā ES mežu pretizciršanas regula (EUDR); noteikumi būs jāievēro no 2024. gada 30. decembra

FSC ir atbalstījis EUDR attīstību kopš paša sākuma un tagad ir gatavs sadarboties ar ES Komisiju, ES kompetentajām iestādēm, NVO un uzņēmumiem, lai tā būtu veiksmīga.

Kas ir EUDR?

EUDR aizliedz ES tirgū laist vai eksportēt produktus, kas neatbilst tā likumības un ilgtspējības prasībām. Uzņēmumiem jāveic uzticamības pārbaude, lai nodrošinātu, ka to iegādātie produkti ir legāli un nav saistīti ar zemi, kas ir atmežota vai degradēta pēc 2020. gada 31. decembra. EUDR galvenais mērķis ir samazināt ES ietekmi uz globālo mežu izciršanu, veicinot to patēriņu. no mežu izciršanas brīviem produktiem. (skat. šeit)

Fons – uzziņai

2023. gada 29. jūnijā stājās spēkā Regula par produktiem, kas neizraisa mežu izciršanu. Galvenais šo procesu virzītājspēks ir lauksaimniecības zemes paplašināšanās, kas saistīta ar tādu preču ražošanu kā soja, liellopu gaļa, palmu eļļa, koks, kakao, kafija, gumija un daži no tiem atvasinātie produkti, piemēram, āda, šokolāde, riepas, vai mēbeles. ES kā liela ekonomika un šo preču patērētāja, kas saistīta ar atmežošanu un mežu degradāciju, ir daļēji atbildīga par šo problēmu, un tā vēlas rādīt ceļu tās risināšanā. (skat. šeit)

Ko tas nozīmē Latvijas kokmateriālu eksportētājiem ?

Paredzams, ka acīmredzami pieaugs birokrātiskais slogs, sadarbojoties ar ES partneriem. Jau kopš 2023. gada sākuma mēs vērojam paaugstinātu uzmanību no sadarbības partneriem dokumentācijā par mežu izcelsmi.

Šie noteikumi savā ziņā dubulto un arī apšauba Valsts mežu dienesta kompetenci ciršanas apliecinājuma izdošanas procesā. Kā arī VID, kas uzrauga koksnes nozares uzņēmumus. Tāpat muitas kompetenci, kas arī pārbauda eksportētājus. Tāpat Tirdzniecības un Rūpniecības kameras kompetenci, kurā izdodot izcelsmes sertifikātu un pārbauda visus izcelsmes dokumentus.

 

Sagatavots pēc publiski pieejamās informācijas 

Foto: Courtesy of Brigitte Werner from Pixabay

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.