SINDA & VR

Mežizstrāde
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
Pakalpojumu sniegšana mežu nozarē

Kontaktinformācija:

Veicam - platību attīrīšanu no koku/krūmu apauguma, piedāvājam pievešanas pakalpojumu. Pērkam - šķeldojamo materiālu (zarus, nomaļus, malku, mizu, koksnes atgriezumus), cirsmas, meža īpašumus, aizaugušas lauksaimniecības zemes, kokmateriālus pie ceļa. Pārdodam - kurināmo šķeldu.
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.