Kurekss SIA

Koka izstrādājumu vairuma un mazumtirdzniecība
Koka produktu imports un eksports
Kokapstrāde
Mežizstrāde
Palešu un iepakojamā materiāla ražošana

Kontaktinformācija:

SIA Kurekss ir viena no lielākajām kokzāģētavām Latvijā. Uzņēmuma kokzāģētavu ieskauj plašākie Latvijas mežu masīvi. Tā atrodas Latvijas rietumu daļā, netālu no neaizsalstošās Ventspils ostas. Latvijas meži ir viena no mūsu valsts bagātībām. Mūsu mērķis un misija ir ražot augstvērtīgus izstrādājumus — dažādu veidu konstrukciju materiālus, latas un dēļus —, lai palīdzētu veidot veselīgus un ilgtspējīgus mājokļus un vidi, vienlaikus izturoties pret šo dabas bagātību ar vislielāko cieņu. Turklāt, mūsu uzdevums ir pēc iespējas samazināt ogļskābās gāzes izplūdi, rūpēties par efektīvu vides resursu izmantošanu un saglabāt bioloģisko daudzveidību. Uzņēmums atbalsta ilgtspējīgas mežsaimniecības politiku, tādēļ SIA Kurekss ir ieguvusi koksnes plūsmas uzraudzības FSC® (Forest Stewardship Council) izdotu sertifikātu „Chain of custody” FSC C, kā arī uztur atbilstību koksnes piegādes ķēdes standarta PEFC : (Programme for the Endorsement of Forest Certification) prasībām PEFC/-- . Iegūtais ISO : sertifikāts apliecina, ka SIA Kurekss ražošanas procesus veic atbilstoši vides pārvaldības sistēmas standartam. SIA Kurekss ražošanai ir izstrādāti kvalitātes pārvaldības standarti, un ir iegūts sertifikāts atbilstoši starptautiskā standarta „Kvalitātes pārvaldības sistēmas” ISO : prasībām.

Personāls

Valdes loceklis/Ģenerāldirektors

Jānis Apsītis
Janis@KUREKSS.LV
+371 63624364

Valdes loceklis/Finanšu direktors

Arnis Apsītis
Arnis@KUREKSS.LV
+371 63624364

Valdes loceklis/Pārdošanas vadītājs

Armands Tolkaņovs
Armands@KUREKSS.LV
+371 29166333

Pārdošanas speciālists

Aleksandrs Špakovs
Aleksandrs@KUREKSS.LV
+371 28662800

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.