Обработка личных данных

SIA Jaunmeķeļi ciena tā lietotājus un apņemas pilnībā aizsargāt lietotāju personas datus. Šajā privātuma politikā mēs izskaidrojam, kā mēs apstrādājam personisku informāciju par jums, tostarp personas datus, sniedzot mājaslapas abctimber.com un ar koksnes tirdzniecību saistītos pakalpojumus, kā mēs to izmantojam un kā jūs varat sazināties ar mums attiecībā uz jūsu datu izmantošanu.

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA Jaunmeķeļi, reģistrācijas numurs 44103075512, kurai ir iesniegti jūsu personas dati, pamatojoties uz līgumiskām vai pirmslīgumiskām attiecībām, vai arī kuras Pakalpojumus jūs izmantojat vai plānojat izmantot.

Piekļūstot vai izmantojot šo mājaslapu vai jebkuru no mūsu Pakalpojumiem, jūs piekrītat šiem privātuma noteikumiem un citiem mūsu mājaslapā publicētajiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, jums jāpamet šī mājaslapa un jāpārtrauc izmantot visi mūsu Pakalpojumi.

1. KĀ MĒS APKOPOJAM INFORMĀCIJU PAR JUMS?

Lai likumīgi izmantotu jūsu personisko informāciju saskaņā ar ES vispārējā datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām, mēs paļaujamies uz vienu vai vairākiem šādiem juridiskajiem pamatiem: Piekrišana, Līgumiska nepieciešamība, Juridiskas saistības, leģitīmās intereses. Pārlūkojot mūsu vietni https://abctimber.com, mēs varam lūgt personisku informāciju, piemēram, jūsu vārdu, telefona numuru un e-pasta adresi. Mēs varam arī apkopot informāciju par jums, kad atrodaties internetā, piemēram, par vietni, no kuras esat nācis, IP adresi, domēna vai pārlūka tipu, valsti, kurā atrodas jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs, mūsu vietnes saturs, ko apskatījāt savā apmeklējumā, kā arī jūsu izmantotie meklēšanas vienumi.

abctimber.com mājaslapā tiek izmantotas arī sīkdatnes jeb cookies. Sīkdatnes ir teksta gabals, kuru serveris ievieto jūsu ierīcē, kad apmeklējat mūsu vietni. Sīkdatne personīgi neidentificēs mūsu vietnes apmeklētāju — tā veido anonimizētus datu kopu, kas palīdz mums iegūt informāciju par vietnes apmeklējumu, satura kvalitāti u.c. informāciju, kas var palīdzēt mums uzlabot vietnes darbību un jūsu lietotāja pieredzi.

2. KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONISKO INFORMĀCIJU?

Mēs nopietni uztveram jūsu privātumu, un mēs jūsu personīgo informāciju izmantosim tikai jūsu konta administrēšanai saskaņā ar mūsu līgumsaistībām un tādu produktu un pakalpojumu sniegšanai, kurus jūs mums esat pieprasījis. Mēs izmantosim jūsu personiskos datus, lai:

  1. Apstrādātu un nosūtītu pasūtījumus, kas saņemti e-pastā vai pa tālruni.
  2. Atbildētu uz klientu apkalpošanas jautājumiem.
  3. Izveidotu un uzturētu jūsu abctimber.com lietotāja kontu.
  4. Informēt jūs par pasūtījumu statusu.
  5. Izrakstīt rēķinus.

Vietās, kur mēs esam saņēmuši jūsu piekrišanu, mēs jūs informēsim par reklāmas piedāvājumiem, jaunām prece’m un pakalpojumiem, kā arī nozares jaunumiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt.

3. DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

3.1. SIA Jaunmeķeļi vāc un apstrādā jūsu personas datus tikai saskaņā ar piemērojamajiem personas datu apstrādes tiesību aktiem un tikai, ja mums tam ir juridisks pamats. Apstrādes juridiskais pamats var atšķirties atkarībā no specifiskas datu grupas un tās apstrādes nolūkiem. Ievērojiet, ka mēs varam apstrādāt vienus un tos pašus personas datus vairākiem nolūkiem vienlaicīgi un tādējādi tiem tiks piemērots vairāk nekā viens juridiskais pamats.

3.1.1. Līgums. Kopumā jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumattiecības starp jums kā Pircēju un SIA Jaunmeķeļi, jo mums nepieciešama noteikta informācija, lai noslēgtu līgumu un pildītu pienākumus, kas izriet no šī līguma.

3.1.2. Juridiskie pienākumi. Atsevišķos gadījumos SIA Jaunmeķeļi apstrādā personas datus juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, finanšu un nodokļu deklarāciju sagatavošanas pienākumi vai, ja mums ir jāpiedalās juridiskā procesā.

3.1.3. Leģitīmās intereses. Jūsu personas datu apstrāde nepieciešama SIA Jaunmeķeļi leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, vienmēr nodrošinot, ka šāda apstrāde nepārkāpj jūsu tiesības un brīvības. Piemēram, mēs varam apstrādāt jūsu datus mārketinga nolūkos, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi attīstīt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbību. Mūsu leģitīmās intereses ietver Preču tirdzniecību un Pakalpojumu sniegšanu, lai ievērotu mūsu lietotāju vajadzības, reklamēšanu, lai padarītu mūsu Preces un Pakalpojumus brīvi pieejamu lietotājiem, krāpšanas, ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, kā arī pienākumu izpildi pret mūsu partneriem, juridisku prasību īstenošanu utt.

3.1.4. Piekrišana. Kad jūs piekrītat abonēt mūsu jaunumu informāciju, mēs, balstoties uz jūsu piekrišanu, nosūtīsim jums informatīvus materiālus, piemēram, jaunumus, reklāmas un citu informāciju. Jūs varat jebkurā laikā atteikties saņemt iepriekš minēto informāciju, izmantojot e-pastā ietverto atrakstīšanās saiti vai sazinoties ar mums.

4. APSTRĀDES ILGUMS UN DATU GLABĀŠANA

SIA Jaunmeķeļi apstrādās minētos datus tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem. Pēc šī pamata izbeigšanās SIA ABC Timber izdzēsīs jūsu datus.

5. PERSONĪGAS INFORMĀCIJAS NODOŠANA TREŠAJĀM PUSĒM

5.1. Lai nodrošināt jums Preču un Pakalpojumu pieejamību, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot personas datus šo pakalpojumu atbalstam. Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām (apstrādātājiem), kas mums nodrošina hostinga un servera izvietošanas pakalpojumus, saziņas un satura piegādes tīklus, datu un kiberdrošības pakalpojumus, rēķinu izrakstīšanas un maksājumu apstrādes pakalpojumus, krāpniecības atklāšanas un novēršanas pakalpojumus, tīmekļa analīzi, e-pastu izplatīšanas un pārraudzības pakalpojumus, sesijas ierakstīšanas pakalpojumus, mārketinga pakalpojumus, IT, juridiskos un finanšu pakalpojumus, un citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama (“Trešās personas pakalpojumu sniedzēji”).

5.2. Trešās personas pakalpojumu sniedzēji saņem tikai minimālu apjomu personas datu, kas tiem nepieciešami, lai sniegtu mums pieprasīto pakalpojumu. SIA Jaunmeķeļi nodrošina, ka tas izmanto tikai tādus apstrādātājus, kas atbilst tādiem pašiem datu aizsardzības pienākumiem, kas minēti šajos privātuma noteikumos.

5.3. Atsevišķās situācijās mums ir juridisks pienākums nodot jūsu informāciju trešajām personām, ja to nosaka tiesību akti vai kad informāciju pieprasa valsts iestādes.

5.4. SIA ABC Timber apstrādātie personas dati var tikt nosūtīti Trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Šādā gadījumā SIA Jaunmeķeļi nosūtīs personas datus tikai tādiem saņēmējiem, kas nodrošina atbilstību datu apstrādes un aizsardzības prasībām un kas spēj nodrošināt pietiekamu aizsardzības līmeni vai ir snieguši atbilstošas garantijas.

6. JŪSU TIESĪBAS

6.1. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem un labot tos, veikt grozījumus, dzēst, nodot vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Pirms sniedzam jums informāciju mums var būt nepieciešamība pārliecināties par jūsu identitāti, tādēļ varam lūgt jūs iesniegt papildu informāciju.

6.2. Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam nelikumīgi apstrādājuši jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju, vai jūsu attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

6.3. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums pakalpojumu saņemšanai un līguma noslēgšanai ar mums.

7. PRIVĀTUMA NOTEIKUMU IZMAIŅAS

7.1. SIA Jaunmeķeļi ir tiesības laiku pa laikam ieviest grozījumus šajos privātuma noteikumos, piemēram, ja mēs ieviešam jaunus pakalpojumus vai funkcijas. Šo privātuma noteikumu grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti no brīža, kad tie ir augšupielādēti šajā lapā.

7.2. Mēs aicinām jūs laiku pa laikam pārbaudīt šo lapu. Turpinot lietot mūsu Pakalpojumu vai citādi sniedzot mums jūsu personas datus, pēc tam, kad šo noteikumu grozījumi ir stājušies spēkā, jūs piekrītat atjauninātajiem privātuma noteikumiem.

8. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums radušies jautājumi par šiem privātuma noteikumiem vai mūsu datu apstrādes procesu, vai ja jūs vēlaties īstenot jebkuras jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju:

Jaunmeķeļi, SIA

E-pasts: abc@abctimber.com
Tālr. nr.: +37120402888
Adrese: Cēsu novads , Dzērbenes pagasts . “Jaunmeķeļi“ LV-4118
Reģistrācijas Nr.: 44103075512
Banka: A/S Swedbanka
SWIFT: HABALV22
Konta Nr.: LV47HABA0551035186309
info@abctimber.com

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.