Kokrūpnieki ar dalītām jūtām gaida jauno ES regulējumu, kas vēsts pret atmežošanu un paredz stingru koksnes izcelsmes izsekojamību  

Drīzumā stāsiet spēkā jaunā Eiropas Savienības regula, kas vērsta pret atmežošanu un kas regulē godprātīgu mežu ciršanas praksi, (EUDR/Deforestation Regulaton ). Tā aizstās līdzšinējo Eiropas Savienības Kokmateriālu regulu (EUTR ). Taču starptautiski aptaujas atklāj, ka kokmateriālu importētāji vismaz Lielbritānijā, Beļģijā, Austrijā, Francijā un Itālijā ir satraucoši nesagatavoti gaidāmajām regulējumu izmaiņām. Visticamāk, arī Latvijā par jaunajiem noteikumiem informācijas un izpratnes trūkst.

Regulas nolūks ir rūpes par bioloģisko daudzveidību un klimatu, tādējādi neatbalstot kokmateriālu ar apšaubāmu izcelsmi tirdzniecību, kā ieguve varētu būt planētai un klimatam nedraudzīga, proti, mežus iznīcinoša. (Labu aprakstu par gaidāmo regulu var atrast starptautiskās organizācijas PbyN lapā šeit)

Pēc jaunās regulas, ļoti iespējams, importētājiem, kas pirmo reizi ieved kokmateriālus ES, būs obligāts pienākums iziet uzticamības pārbaudi līdz pat ieguves avotam. Līdz ar šiem noteikumiem nozarē gaidāmas būtiskas izmaiņas.

Starptautiskās digitālās uzticamības vairošanas platformas Iov42 https://iov42.com/  pētījums atklāja, ka 74% aptaujāto nejūtas pilnībā gatavi gaidāmajam regulējumam, iespējams, tāpēc ka regula vēl nav oficiāli saskaņota. Tomēr, aplūkojot konkrētus reģionus, satrauc fakts, ka vismaz 12% Beļģijas importētāju neko nezināja par jauniem noteikumiem, savukārt 51% Lielbritānijas importētāju atzinuši, ka ir nedaudz gatavi.

Vairums vairāk vai mazāk atbalsta regulu, un 43% respondentu pozitīvi vērtēja materiāla pilnīgas izsekojamības ieviešanu. Tomēr tas, kas attur, ir bailes un izpratnes trūkums par izsekojamības risinājumu, piemēram, Distributed Ledger Technology (vai biežāk saukta tikai par blokķēdi) https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_ledger , drošumu un atbilstību.

Tajā pašā laikā 46% respondentu pilnībā neizprata noteikumus un to sekas, savukārt 56% bažījas, ka izsekojamības tehnoloģiju izmantošana varētu atklāt komercnoslēpumus. Interesanti, bet vienlaikus 48% atzīmēja, ka lielāka izsekojamība var atklāt nepilnības vai problēmas piegādes ķēdē, kas pamato regulējuma nepieciešamību.

Deivids Kolmans, iov42/ https://iov42.com/use-cases/timber-chain/  galvenais produktu vadītājs, sacīja: “Kokrūpniecības nozarē ir izšķirošs brīdis. Ir gaidāmi jauni noteikumi, un ir svarīgi, lai nozares darboņi būtu gatavi. Mūsu aptaujas liecina par zināmu atvērtību starp importētājiem Eiropā, lai tiktu galā ar šiem noteikumiem, taču joprojām pastāv vilcināšanās un izpratnes trūkums par to, kā izsekojamības risinājumi var tos atbalstīt. Distributed Ledger Technology (DLT) ir lieliski piemērota, lai palīdzētu uzņēmumiem palielināt kokmateriālu izsekojamību, ņemot vērā gaidāmās regulas izmaiņas, kā arī lai veidotu uzticības saites koksnes ekosistēmā.”

Pētījumā atklāja, ka vidēji 83% respondentu pavada pusi vai vairāk sava laika, lai izsekotu klientu informācijai, līdz ar to daudz mazāk laika atliek ieņēmumu palielināšanai. Nav nekas neparasts, ka uzņēmumi uzticamības pierādījumus glabā kādā noteiktā vietā, dokumenti ir saistīti ar atsevišķiem darbiniekiem un nav viegli pieejami plašākam biznesa lokam, klientiem un izpildei, tie var tikt pazaudēti, ja attiecīgā persona pamet uzņēmumu.  Ja tiesībsargājošās iestādes vēlas lūgt iepazīties ar pierādījumiem par kokmateriālu darījumiem, kas veikti pirms gadiem, ir grūtības dokumentus sameklēt.

Ja tiek konstatēts, ka uzņēmumi nav veltījuši pienācīgās rūpes savā uzņēmējdarbībā, tad tas var ne tikai iedragāt reputāciju, bet novest pie naudas sodiem, arestiem un sliktākajā gadījumā brīvības atņemšanai, ja neatbilstības gadījumi ir smagāki.

 

Uzziņai par regulas pamatojumu:

  • Pēdējo 30 gadu laikā pasaulē ir izzuduši 420 miljoni hektāru mežu
  • ES patēriņš veido aptuveni 10 % no pasaules atmežošanas
  • 23 % no visām antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu emisijām (2007-2016) rada lauksaimniecība, mežsaimniecība un citi zemes izmantošanas veidi
  • No 2001. līdz 2015. gadam tikai septiņas lauksaimniecības preces bija tās, kuru ieguve tiek saistīta ar  26 % no pasaules mežu platību samazināšanās: soja (8,2 %), palmu eļļa (10,5 %), kakao (2,3 %), kafija (1,9 %), liellopi (45,1 %), kaučuks  (2,1 %), kokšķiedra (1,8 %), koksnes šķiedra (1,8 %)

Avoti: Preffered by Nature, atsaucoties uz FAO, IPCC, World Resources Institute

 

Sagatavots pēc GWMI u.c. interneta resursiem

Foto:© Emicristea | Dreamstime.com/ Rumānija.

Jaunmeķeļi, SIA | Reģ.nr.: 44103075512 | Adrese: Cēsu novads , Dzērbenes pagasts . “Jaunmeķeļi“, Latvija, LV-4118 | E-pasts: info@abctimber.com
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.