“Karstie” jautājumi pirms aukstās sezonas: par mežiem, koksni un elektroenerģiju

Ja ilgāku laiku tiek apspriesti vairāki jautājumi, kas saistīti ar mežu apsaimniekošamu un Latvijas energonodrošinājumu:

1. Samazinās atļautais cērtamo koku diametrs, ko atbalsta nozares uņēmumi, bet pret ko iebilst vides aktīvisti. Latvijā turpmāk pieļaujamais koku ciršanas diametrs būs: priedei 30 cm, eglei 26 cm, bērzam 25 cm. Iepriekš šie rādītāji bija attiecīgi 39 cm priedei, 31 cm eglei un tikpat bērzam.  /Skat.vairāk informācijas šajā rakstā:

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/preteji-vides-sargu-iebildem-valdiba-lauj-cirst-jaunakus-mezus-latvija.a462476/ 

2. Latvijas Lielo pilsētu asociācija pauž bažas par apkures šķeldas deficītu vietējā tirgū, par iemeslu minot lielo eksporta apjomu. Kokrūpnieki norāda, ka šķeldas Latvijā ir un būs pietiekami. Savukārt pašvaldības apgalvo, ka iepirkumos nepiesakās kurināmā piegādātāji, kurus neapmierina piedāvātā darījuma nosacījumi vai arī tie piedāvā būtisku sadārdzinājumu, kas neapmierina pašvaldības.  / Skat. Vairāk informācijas šajā rakstā: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/kokrupnieki-latvija-skeldas-pietiek-tas-eksports-sogad-mazaks.a468723/

3. Elektroenerģijas izstrāde koģenerācijas stacijās pēdējos desmit gadus (izņemot 2012. un 2017. gadu) veidoja vairāk nekā pusi no kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma valstī, 2021. gadā sasniedzot 51 %. Tā liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati. Skat šeit:
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/energetika/preses-relizes/8690-kogeneracijas-staciju-darbiba-2021-gada?themeCode=EN

4. Meži Latvijā aizņem 3,08 milj. ha. Pēc VMD datiem, kas apkopoti MVR (par inventarizētajām platībām, kas tiek pakļautas saimnieciskajai darbībai, kuru regulē Meža likums), mežainums ir 52%. Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm Latvija pieskaitāma pie mežiem bagātām valstīm. Latvijā valstij pieder mežs 1,49 milj. ha platībā (49% no kopējās), savukārt pārējiem īpašnieku mežu kopplatība ir 1,58 milj. ha (51% no visu mežu platības). Skat. šeit:

https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/-meza-apsaimniekosana-?nid=1472#jump

Salīdzinot ar 1923.gadu, kad mežainums Latvijā bija 23%, laika gaitā līdz mūsdienām tas ir dubultojies un sasniedzis 52%. Meža platību pieaugums prognozējams arī turpmāk, jo turpinās lauksaimniecībā neizmantoto zemju dabiska aizaugšana, kā arī to mākslīga apmežošana. Skat. https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/-meza-apsaimniekosana-?nid=1472#jump

Iepazīstoties ar šiem datiem, rodas vairāki jautājumi pārdomām. 

1.     Vai ir iespējams pašreizējos apstākļos ar vietējiem resursiem nodrošināt Latvijas iedzīvotājus un uzņēmumus ar vajadzīgo enerģijas daudzumu?

2.     Vai ir pamatoti bažīties par to, ka saruks mežu platības, ja atļaus zāģēt mazāka diametra koksni?

3.     Vai koģenerācijas stacijās, tostarp izmantojot kurināmo koksni, saražotā elektroenerģija būs tikpat dārgi jāatpērk kā hidroelektrostaciju enerģija?

Autors: ABC Timber, sagatavots pēc mediju ziņām un valsts datiem. 

Foto: ABC Timber, saldais ēdiens ar meža garšām un smaržām Cēsu restorānā “Jāņoga”, pagatavojis šefpavārs Jānis Sproģis. Attēlam nav informatīvs, bet simbolisks raksturs. 

Jaunmeķeļi, SIA | Reģ.nr.: 44103075512 | Adrese: Cēsu novads , Dzērbenes pagasts . “Jaunmeķeļi“, Latvija, LV-4118 | E-pasts: info@abctimber.com
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.