Francijā ierēdņu piesegā apiet aizliegumu ozolkoka eksportam uz Āziju 

Francijas ierēdņi un uzņēmēji izrādījuši attapību un izveidojuši shēmu, kā apiet aizliegumu un nelegāli izvest valsts mežu ozolus uz Āzijas valstīm, konkrēti Ķīnu. Šī ziņa nesen saviļņojusi Francijas sabiedrību, kam rūp vietējā resursa aizsardzība. Francijā kopš 2015. gada aizliegts eksportēt neapstrādātu vērtīgo ozola koksni ārpus Eiropas Savienības, lai šī koksne paliktu vietējiem koksnes meistariem, kā arī – lai pasargātu ozolu audzes no pārmērīgas izciršanas.

Kā izdevies apiet aizliegumu? Gluži vienkārši. Ķīnas uzņēmēji vienojās ar Francijas Valsts meža pārvaldi ( l’Office national des forêts (ONF), kam, starp citu, meži un ozoli būtu jāsargā) un iepirka ozola koksni caur speciāli izveidotiem starpnieka uzņēmumiem. Shēmā iesaistīti gan Ķīnas uzpircēji, gan franču tirgotāji un aizseguzņēmumi, un konteineri regulāri šķērso ES robežas bez pietiekamas valsts uzraudzības un muitas kontroles.

Francijas valsts mežos cirsto ozola baļķiem jābūt marķējumam “Transformation UE”, kas nozīmē – to pirkšanas tiesības ieguvušie uzņēmumi  apņemas pārstrādā koksni, neizvedot ārpus Eiropas Savienības.  Faktiski valsts mežos nocirstie ozoli ne vienmēr paliek vietējā pārstrādē, nereti tie nepārstrādāti tiek salikti konteineros un sūtīti uz Ķīnu – jo tā ir izdevīgāk un peļņa ir lielāka. Lai apietu kontroli, sākotnējais iepircējuzņēmums parasti ir tāds, kas oficiāli norāda kokapstrādi kā uzņēmējdarbības veidu, taču, kur tālāk tiek pārdoti šie ozoli un vai tie patiešām ir nonākuši pārstrādē, pār to kontroles vairs nav, ja visi dokumenti kārtībā – iepircējuzņēmumam, kas pārdod šo koksni tālāk citam ES uzņēmumam, mēdz nebūt neviena uzrādāma darījuma ārpus ES. Uzraudzība – grāmatvedības dokumentu un izlases kārtā uzņēmumos uz vietas – ir nepietiekama, un tikai retais tiek pieķerts. Uz Ķīnu sūtāmajos konteineros atrasti gan marķēti, gan – īpaši pēdējā laikā – pat nemarķēti ozola baļķi.

2020. gadā tiesības iepirkt valsts mežu kokus bija 271 uzņēmumam, no kuriem 21 darbība tika apturēta.Piemēram, par sūtījumiem uz Ķīnu pieķerts ticis kāds mežizstrādātāju no Mertes un Mozeles, kurš bija ieguvis tiesības uz valsts mežu koku iepirkšanu, laikā no 2019. gada septembra līdz 2022. gada janvārim bija nopircis 1500 m3 neapstrādātu ozolu par vairāk nekā 100 000 eiro. Viņam tika apturēta pārdošanas atļauja.

Francija ir trešā lielākā ozolu audzētāja pasaulē, un ozolu audzes aizņem 41% valsts mežu platības. No Francijas ozolkoksnes tirgū no valsts mežiem nāk apmēram puse ozolu jeb vairāk nekā 2 miljoni kubikmetru ozola koksnes.

Āzijas tirgotāji par Franciju īpaši ieinteresējās 1999. gadā, kad vētrās tika nogāzti miljoniem koku un aktīvi tika meklēta izeja uz ārējiem tirgiem, jo vietējie koksnes tirgotāji un apstrādātāji ar šiem apjomiem netika galā.  Turklāt jāņem vērā arī tas, ka kopš 2017. gada Ķīnas valdība ir aizliegusi komercdarbību un intensīvu dabisko mežu izmantošanu, kas šobrīd īpaši veicina Ķīnas koksnes iepircēju interesi. Arī Krievija kā otra lielākā ozolkoksnes valsts ir aizliegusi neapstrādātas koksnes eksportu.

Pēc jaunākajiem muitas datiem 2022. gadā gandrīz 294 000 m3 neapstrādāti ozoli eksportēti uz Āzijas milzi – un Ķīna ir kļuvusi par galveno neapstrādātas ozolkoksnes saņēmēju.

Avoti: rue89strasbourg.comaa.com.tr ; aa.com.tr

Foto: le Sixième Rêve on Unsplash ;  Julita ❄️♡💛♡❄️ from Pixabay 

 

 

Jaunmeķeļi, SIA | Reģ.nr.: 44103075512 | Adrese: Cēsu novads , Dzērbenes pagasts . “Jaunmeķeļi“, Latvija, LV-4118 | E-pasts: info@abctimber.com
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.